วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560

ดอยภูแวสถานที่ตั้ง
        หมู่ที่  9 บ้านปู่ดู่  ตำบลขุนน่าน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านความเป็นมา
เป็นยอดดอยที่มีความสูงชัน เป็นเทือกเขาเดียวกับภูเขาอัลไต มีลักษณะโดดเด่น คือปราศจากต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่ มีเพียงหญ้าปกคลุมเล็กน้อยอีกทั้งยังมีลานหินและหน้าผาสูงชัน    เช่น ผาแอ่น ผาผึ้ง ดอยภูแว ค้นพบสุสานหอยซึ่งเป็นหอยทะเลอายุประมาณ ๒๐๐ ล้านปีที่บริเวณบ้านค้างฮ่อ อำเภอปัว
             ดอยภูแว ในช่วงฤดูหนาวนั้นจะมีความสวยงามมาก เนื่องจากมีบรรยากาศของทะเลหมอกและสามารถชมพระอาทิตย์ควบคู่กันไปด้วย

กิจกรรมที่ให้บริการ
             - พักแรม ชมวิวบริเวณยอดดอย
             - ชมวิวบนดอยภูแ
วัน เวลา  ที่ให้บริการ
            - ทุกวันไม่เว้นวันหยุด
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
       - ไม่มีค่าใช้จ่าย
สภาพภูมิอากาศ
        - หนาวเย็น


ที่มา : https://pantip.com/topic/36008081

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

วันที่ 17 มีนาคม 2563  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านสะจุก จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบอบรม หลักสูตร โครงการส่งเสริมป...