วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560

น้ำตกห้วยปูน
                   น้ำตกห้วยปูน เป็นธารน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาที่เป็นส่วนหนึ่งของพรมแดนไทย-ลาว อยู่ในพื้นที่ของบ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ เป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขาที่ยังเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ มีทั้งหมด 5 ชั้น สามารถขึ้นไปชมได้ถึงชั้นที่ชาวบ้านน้ำช้างต้องการให้น้ำตกแห่งนี้เป็นสถานที่แห่งใหม่สำหรับผู้รักธรรมชาติอย่างแท้จริง การเข้าไปชมจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินป่า ด้วยระยะทางราว 2-3 กม.จากหมู่บ้านน้ำช้างไม่มากไม่น้อยเกินไปโดยมีชาวบ้านเป็นผู้นำทาง ชาวบ้านให้เหตุผลว่าเขาต้องการดูแลรักษาน้ำตกและผืนป่าโดยรอบไว้เป็นมรดกของชุมชน และอยากให้ผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวธรรมชาติมีโอกาสมาเที่ยวชมน้ำตกได้ ดังนั้นชาวบ้านจึงคิดจัดการเรื่องท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแนวความคิดโดยใช้วิธีการท่องเที่ยวที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมหรือรบกวนธรรมชาติ ให้น้อยที่สุด นับเป็นความโชคดีของ จ.น่าน ถ้าแนวคิดของชาวบ้านจะเป็นความจริงได้ เพราะนอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่เกิดขึ้นยังเป็นสิ่งยืนยันได้ถึงความเข้มแข็งของชุมชนชายขอบที่ลุกขึ้นมาคิดและพยายามที่จะยืนและพึ่งพาตัวเอง

               น้ำตกห้วยปูนได้ปรากฏตัวเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ของ จ.น่าน บนเส้นทางอันยาวไกลจากตัวเมืองน่าน ราว200กม.ที่จะเข้าไปยังบ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน มีขุนเขาและภูดอยเรียงราย ลดหลั่น โอ้อวดความสูง ประชันความงาม และความหมายแห่งคำว่าทะเลภูเขา” คุณพร้อมหรือยังที่จะไปเยือนการเข้าไปน้ำตกห้วยปูนกรุณาติดต่อล่วงหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านน้ำช้าง(ผญ.กานต์ แปงอุด) เพื่อการเตรียมการอำนวยความสะดวก ได้แก่ ผู้นำทาง อาหาร/น้ำดื่ม และพาหนะกลับมาที่หมู่บ้าน โดยขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายท่านละ 300บาท หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  054-730244 , 054-730245 


ที่มา : http://board.trekkingthai.com

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

วันที่ 17 มีนาคม 2563  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านสะจุก จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบอบรม หลักสูตร โครงการส่งเสริมป...