วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2560

สอบปลายภาค ประจำภาคเรัยนที่ 1/2560

วันที่ 16 - 17 กันยายน พ.ศ. 2560 กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จัดสอบปลายภาค ประจำภาคเรัยนที่ 1/2560 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านด่าน ตำบลขุนน่าน และ สนามสอบโรงเรียนบ้านห้วยโก๋น
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

วันที่ 17 มีนาคม 2563  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านสะจุก จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบอบรม หลักสูตร โครงการส่งเสริมป...