วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย และจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2560 กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ได้ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย และจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 
ณ ห้องประชุมผู้กล้า กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการจัดกิจกรรมเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านห้วยปูด หมู่ 9 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน


วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

นิเทศก์ การจัดกิจกรรม กศน.ตำบลขุนน่าน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายนิมิตร หงสนันทน์ ผอ. กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มอบหมายให้ 
นายนพดล แสนอินต๊ะ ครูผู้ช่วย และนายเชิงชาย อุดอ้าย ครูนิเทศ  กลุ่มสะจุก ออกพื้นที่นิเทศก์ 
การจัดกิจกรรม กศน.ตำบลขุนน่าน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน ให้ดีขึ้น 
ณ บ้านนาคุ หมู่ 5 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

วันที่ 15 -16 พฤศจิกายน 2560 นางนงนุช วรรณวัตร และนายสมชาย ยะแสง ครู อาสาสมัครฯ
  จัดกิจกรรมเพาะกล้าไม้และเมล็ดผัก ในเรือนเพาะชำ ตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ณ บ้านกิ่วจันทร์ หมู่ 10 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
รายละเอียดดังนี้
1.       แมคคาเดเมีย 25 ถุง
2.      มะค่า 30 ถุง
3.      ท้อ ถุง
4.      น้อยหน่า 80 ถุง
5.      กะหล่ำปลี ถาด
6.       กะหล่ำดอด ถาด
7.      คะน้ายอด ถาด
8.      พริก ถาด
9.      มะเขือเทศสีดา ถาด
10.   . มะเขือยาวเขียว ถาด
11.    มะเขือยาวม่วง ถาด

12.   มะเขือเจ้าพระยา 1 ถาด


วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายประชัน มะศักดิ์ ครูอาสาสมัคร ร่วมปรึกษาหารือ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านน้ำรีพัฒนา การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนที่ไม่อยู่ในระบบ และติดตามกิจกรรมการเลี้ยงปลากินพืช  กิจกรรมการปลูกข้าวนาโยน ณ ศศช.บ้านน้ำรีพัฒนา หมู่ 12 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

- เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านน้ำรีพัฒนา ร่วมปรึกษาการจัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบ- ติดตามกิจกรรม การเลี้ยงปลากินพืช ของ ศศช.บ้านน้ำรีพัฒนา


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก บุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ ครู กพด. กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก บุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ ครู กพด. กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ