วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

นิเทศก์ การจัดกิจกรรม กศน.ตำบลขุนน่าน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายนิมิตร หงสนันทน์ ผอ. กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มอบหมายให้ 
นายนพดล แสนอินต๊ะ ครูผู้ช่วย และนายเชิงชาย อุดอ้าย ครูนิเทศ  กลุ่มสะจุก ออกพื้นที่นิเทศก์ 
การจัดกิจกรรม กศน.ตำบลขุนน่าน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน ให้ดีขึ้น 
ณ บ้านนาคุ หมู่ 5 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

วันที่ 17 มีนาคม 2563  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านสะจุก จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบอบรม หลักสูตร โครงการส่งเสริมป...