วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการจัดกิจกรรมเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านห้วยปูด หมู่ 9 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

วันที่ 17 มีนาคม 2563  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านสะจุก จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบอบรม หลักสูตร โครงการส่งเสริมป...