วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ตลาดการค้าชายแดน ห้วยโก๋น – น้ำเงิน

          ตลาดการค้าชายแดน ห้วยโก๋น น้ำเงิน
2.สถานที่ตั้ง
   หมู่  1  บ้านห้วยโก๋น    ตำบลห้วยโก๋น  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน
3.ประวัติความเป็นมา
            ด่านพรมแดนห้วยโก๋น-น้ำเงินแห่งนี้  ทำพิธีเปิดเมื่อ     วันที่ 20 พฤศจิกายนพ.ศ.2537   ฝั่งไทยคือจุดบ้านห้วยโก๋น  หมู่   1  ตำบลห้วยโก๋น  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน    ฝั่งตรงข้ามคือ เมืองเงิน   แขวงไชยยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เปิดบริการค้าขาย   ทุกวันเสาร์  ครึ่งวันเช้า     (เวลา 06.00 12.00น)      จะมีตลาดนัดมีสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ ให้เลือกชม
     เปิดบริการข้ามแดน เวลา 08.00น- 16.00น  ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

4.กิจกรรมที่ให้บริการ
   - การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศ
   - บริการข้ามแดน
    5. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม / รับบริการ
         *ค่าบริการผ่านแดน       -700  บาท/รถยนต์ 1คัน
                                                - 250 บาท/รถจักรยานยนต์ 1 คัน
                                               - 90  บาท /คน
6.ผู้รับผิดชอบ / ประสานงาน
       -เจ้าหน้าที่ประจำด่านชายแดน ,ศุลกากร
7.บริการสาธารณะ
   - จุดบริการจุดตรวจตำรวจ
   - ด่านศุลกากร
   - ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

8.การคมนาคมและการสื่อสาร
   - รถโดยสารประจำทางห้วยโก๋น ปอน
   - มอเตอร์ไซรับจ้าง
   - โทรศัพท์สาธารณะ
ประเภทสินค้าที่จำหน่ายของประเทศไทย
1.เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
2.อาหารแห้ง
3.อาหารสด (ผัก  ผลไม้  ปลา  เนื้อ)
4.อุปกรณ์ก่อสร้าง
5.อุปกณ์ไฟฟ้า
6.อะไหล่รถยนต์  รถจักรยานนยนต์
7.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ประเภทสินค้าที่จำหน่ายของประเทศลาว
1.สินค้าพื้นเมือง
-อาหารพื้นเมือง (สัตว์ป่า  ผัก)
-อุปกรณ์เครื่องจักสาน (กล่องข้าว   กระด้ง  เก้าอี้หวาย)

2.ผ้าทอลายโบราณ (สิบสองปันนา)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

วันที่ 17 มีนาคม 2563  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านสะจุก จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบอบรม หลักสูตร โครงการส่งเสริมป...