วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

กิจกรรม/โครงการปฐนิเทศ ภาคเรียน 2/2562

                ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2562  นายนิมิตร หงสนันทน์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มอบให้ครู กศน.ตำบล  ครูศศช.ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการปฐนิเทศ นักศึกษา กศน. (ใหม่)  ภาคเรียน 2/2562  ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนายนพดล แสนอินต๊ะ ครู กศน. เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการ ดังกล่าว 

 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  ณ กศน.ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562   ณ กศน.ตำบลห้วยโก๋น  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก บุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ ครู กพด. กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก บุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ ครู กพด. กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ