วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560

ศศช.

เว็บไซค์ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเข้า “แม่ฟ้าหลวง”

  • ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเข้า แม่ฟ้าหลวงบ้านสะจุก
  • ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเข้า แม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยเต๋ย
  • ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเข้า แม่ฟ้าหลวงบ้านบวกอุ้ม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

วันที่ 17 มีนาคม 2563  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านสะจุก จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบอบรม หลักสูตร โครงการส่งเสริมป...