วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ จำน่ายผลผลิต ถั่วมะแฮะ ศศช.บ้านบวกอุ้ม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายคณาวุฒ อุดเต็น และนางกัญญารัตน์ อุ่นถิ่น ครู อาสาสมัครฯ ประสานกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ดำเนินการจัดจำหน่ายผลผลิต ถั่วมะแฮะ แก่พัฒนาที่ดินจังหวัดน่าน จำนวน 3,411 กิโลกรัม ในกิโลกรัมละ 17 บาท เป็นเงิน 57,897 บาท
ณ ศศช.บ้านบวกอุ้ม หมู่ที่ 14 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

วันที่ 17 มีนาคม 2563  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านสะจุก จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบอบรม หลักสูตร โครงการส่งเสริมป...