วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการเด็กก่อนวัยเรียน ศศช.บ้านสะจุก

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นาย สุริชาติ คำแคว่น และนางวัลลี แปงอุด ครูอาสาสมัครฯ  
จัดกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการเด็กก่อนวัยเรียน 
ณ ศศช.บ้านสะจุก หมู่ที่ 7 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

วันที่ 17 มีนาคม 2563  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านสะจุก จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบอบรม หลักสูตร โครงการส่งเสริมป...