วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ร่วมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านปู่ดู่

นที่ 17 - 18 มกราคม 2561 นายนิมิตร หงสนันทน์ ผอ. กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วย 
บุคลากร กศน. ได้ออกหน่วยบริการ เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ตามโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่  
โดยกิจกรรมกลุ่มสนใจ การทำขนมบัวลอยไข่หวาน กิจกรรมฉายภาพยนต์สร้างความบันเทิง 
ณ บ้านปู่ดู่ หมู่ที่ ตำบลขุนน่าน จังหวัดน่าน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

วันที่ 17 มีนาคม 2563  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านสะจุก จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบอบรม หลักสูตร โครงการส่งเสริมป...