วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

กิจกรรมอบรมคุณแม่วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ศศช.สะเกี้ยง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายจิรยุทธ์ กามนต์ และนางชุติมณฑน์ อภัยรุณ ครู อาสาสมัคร  
จัดกิจกรรมอบรมคุณแม่วัยใส ใส่ใจสุขภาพ 
ณ ศศช.บ้านสะเกี้ยง หมู่ที่ 8 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

วันที่ 17 มีนาคม 2563  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านสะจุก จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบอบรม หลักสูตร โครงการส่งเสริมป...