วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

การประเมินระดับการรการรู้หนังสือ

วันที่ 31 มกราคม 2561 กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้ดำเนินการประเมินระดับการการรู้หนังสือ
ของ นักศึกษา กศน. ระดับประถม มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

วันที่ 17 มีนาคม 2563  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านสะจุก จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบอบรม หลักสูตร โครงการส่งเสริมป...