วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561

การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่ตั้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ

วันที่ 26 มกราคม 2561 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่ตั้งลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำศูนย์การศึกษาชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านห้วยเต๋ย (ครู กพด.) 
ณ ห้องประชุมผู้กล้า กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

วันที่ 17 มีนาคม 2563  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านสะจุก จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบอบรม หลักสูตร โครงการส่งเสริมป...