วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561

มอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

นที่ 22 มกราคม 2561 นายนิมิตร หงสนันทน์ ผอ. กศน.อำเภอเฉลอมพระเกียรติ ร่วมเป็นเกียรติ 
มอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ผู้ดอยโอกาสที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และประสบภาวะยากลำบากในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

วันที่ 17 มีนาคม 2563  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านสะจุก จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบอบรม หลักสูตร โครงการส่งเสริมป...