วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561

อบรมหลักสูตรวิชาเลือก โปรแกรมวิชาสร้างป่า สร้างรายได้

วันที่ 9 - 11 มกราคม 2561 นายนิมิตร หงสนันทน์ ผอ. กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นำบุคลากร 
เข้าร่วมอบรมการจัดทำเอกสารประกอบหลักสูตรวิชาเลือก โปรแกรมวิชาสร้างป่า สร้างรายได้ 
ณ โรงแรมฮักปัวโฮเทล อำเภอปัว จังหวัดน่าน


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

วันที่ 17 มีนาคม 2563  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านสะจุก จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบอบรม หลักสูตร โครงการส่งเสริมป...