วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563

ศศช.“แม่ฟ้าหลวง”บ้านน้ำรีพัฒนา ร่วมกับ คณะครู นักศึกษา ผู้นำชุมชนและหน่วยงานเครือข่าย ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาด ความพร้อม เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมของชุมชน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

วันที่ 17 มีนาคม 2563  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านสะจุก จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบอบรม หลักสูตร โครงการส่งเสริมป...