วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อรู้เท่าทันการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 13 มีนาคม 2563 ห้องสมุดประชาชน กศน. เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ ครู กศน. ตำบลขุนน่านและครู ศศช. บ้านกิ่วจันทร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อรู้เท่าทันการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และทำแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ณ ศศช. บ้านกิ่วจันทร์ ต.ขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

วันที่ 17 มีนาคม 2563  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านสะจุก จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบอบรม หลักสูตร โครงการส่งเสริมป...