วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563

        วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2653 ศศช."แม่ฟ้าหลวง" บ้านเปียงก่อ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมการทำน้ำพริกกากหมูให้กับกลุ่มแม่บ้านบ้านเปียงก่อเพี่อสร้างอาชีพให้กับกลุ่ม ณ.ศศช."แม่ฟ้าหลวง"บ้านเปียงก่อ
           

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

วันที่ 17 มีนาคม 2563  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านสะจุก จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบอบรม หลักสูตร โครงการส่งเสริมป...