วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563

วันที่ 27 มีนาคม 2563 ศศช. "แม่ฟ้าหลวง" บ้านเปียงก่อ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมการเพาะเห็ดหอมในท่อนไม้ก่อให้กับชาวบ้าน


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

วันที่ 17 มีนาคม 2563  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านสะจุก จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบอบรม หลักสูตร โครงการส่งเสริมป...