วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อบรมครูและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันปี 2561

วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2560 นายนิมิตร หงสนันทน์ ผอ. กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มอบหมาย 
ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมการอบรมครูและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันปี 2561 ณ โรงแรมดิ อิมเพรส ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

วันที่ 17 มีนาคม 2563  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านสะจุก จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบอบรม หลักสูตร โครงการส่งเสริมป...